Služby

Ponúkame Vám služby v rámci lesníctva a ťažby dreva:

  • výruby náletových drevín v ochranných pásmach líniových stavieb, vrátane ich rozširovaní.
  • frézovanie resp. mulčovanie zarastených plôch
  • štiepkovanie, likvidácia a odvoz drevnej hmoty
  • ťažba dreva
  • orez rizikových stromov
  • postupné zrezávanie stromov pomocou horolezeckej techniky
  • kosenie
  • hydroosev
  • pestovná činnosť, vegetačné úpravy

Kontakt

JPRL s.r.o. M. R. Štefánika 2465
Vranov nad Topľou
093 01
0918790312 jprl@jprl.sk