O nás

Sme spoločnosť sídliaca na východnom Slovensku, ktorá vznikla v roku 2007 a prioritne sa zaoberá odstraňovaním, výrubom drevín a krov v ochranných pásmach líniových stavieb. Väčšinový podiel na prácach tvoria výrezy drevín v ochranných pásmach energetických zariadení NN,VN,VVN 22 kV – 400kV. Spoločnosť rozšírila svoj predmet podnikania o vegetačné úpravy, zemné práce a úpravy v okolí stavby. V roku 2016 sme svoju pôsobnosť rozšírili aj na územie Českej republiky - kde sme v roku 2017 založili odštepný závod JPRL s.r.o., lesnícke práce.

 

Poslanie spoločnosti

Poskytovanie služieb v oblasti vykonávania výrubov drevín a realizácii pomocných stavebných prác v ochranných pásmach líniových stavieb v súlade s požiadavkami a očakávaniami zainteresovaných strán.

 

Spolupracujeme

Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina
ČEZ Distribuce, a.s. - región Morava a Východ
Združenie Váhostav-SK-TuCon - R4
OHL ŽS Slovakia, a.s.- diaľnica D1
SPP distribúcia, a.s.
Železnice Slovenskej republiky
Lesy SR, š.p. Banská Bystrica

Kontakt

JPRL s.r.o. M. R. Štefánika 2465
Vranov nad Topľou
093 01
0918790312 jprl@jprl.sk